Ważne daty

Uwaga! wydłużony czas na zgłaszanie artykułów i abstractów!

20 czerwca 2018 - Zgłoszenie abstraktów/artykułów

1 lipca 2018 - Powiadomienie o akceptacji

15 lipca 2018 - Zakończenie rejestracji i wniesienie opłaty (dla autorów)

12 Sierpnia 2018 - Ostateczny termin rejestracji na konferencję (nie dotyczy autorów)

 

Zgłoszenia referatów

Zgłoszone streszczenia lub pełne artykuły mogą zostać przedstawione w formie prezentacji ustnej lub posteru po wcześniejszej akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Referaty powinny dotyczyć zagadnień związanych z szeroko pojętą przeróbką kopalin i fizykochemicznych aspektów mineralurgii, hydro– i biometalurgii, czy też aspektów środowiskowych inżynierii mineralnej.

Materiały konferencyjne MEC 2018 zostaną opublikowane online jako seria IOP Conference Series i będą indeksowane przez CPCI Web of Science.

Artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w ISI Web of Science, dają Autorowi liczbę punktów ministerialnych (MNiSW) odpowiadających najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik IF. Aktualnie jest to 15 punktów.

Referaty powinny zostać sformatowane według podanej instrukcji. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 12 stron. 

W zakładce "Dla autorów" zamieszczono szczegółowe instrukcje przygotowania artykułów wraz z linkiem do formatki.

Abstrakty wszystkich zgłoszonych prezentacji zostaną zebrane i rozdysponowanie wśród uczestników konferencji na nośniku elektronicznym.
Streszczenia czy też pełne artykuły sformatowane wg zaleceń wyłącznie w języku angielskim, należy przesłać jako dokument MS Word na adres
info@conferencemec.com

Autorzy muszą być zarejestrowani do 1 lipca 2018, aby ich streszczenia/artykuły zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych MEC2018.

Pełne uczestnictwo w konferencji pozwala na opublikowanie do dwóch artykułów w materiałach konferencyjnych i przedstawienie dwóch prezentacji oraz jednego posteru.

Jednodniowe uczestnictwo w konferencji pozwala na opublikowanie jednego artykułu w materiałach konferencyjnych i przedstawienie jednej prezentacji.

Tradycyjnie w trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody dla młodych naukowców (<35 lat) za najlepszy referat!

do konferencji
pozostało
  • 0
    dni
  • 0
    godzin
  • 0
    minut
zarejestruj się jako uczestnik konferencji
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij